Tarihçe

TARİHÇE

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), nitelikli sağlık personeli yetiştirerek ülkemizin sağlık hizmet sunumuna katkıda bulunmak, sağlık alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve sağlık teknolojisi ve ilaç üretimine katkıda bulunmak amacıyla, sağlık temalı bir Üniversite olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesinden ayrılarak kurulmuştur. Bu kapsamda Üniversitemiz 2022 yılı itibari ile toplamda 4 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitelerde rektörlüklere bağlı olarak bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla “Araştırma Fonu” kurulabileceğine dair ilk mevzuat 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesi ile düzenlenmiştir. Araştırma fonlarının kapatılmasını takiben, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” esas alınarak, “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birim” leri kurulmuştur. YÖK tarafından yayımlanan ve 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” ile bu birimler “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi” olarak isimlendirilmiş ve yönetimi üst yönetici tarafından atanacak bir koordinatöre bağlanmıştır.

BAP Koordinasyon Birimi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, (Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, yeniden düzenlenerek 26 Kasım 2016 tarihi 29900 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. 10 Nisan 2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır). AFSÜ öğretim üyeleri ile doktora, tıpta/diş hekimliğinde, eczacılıkta ve eşdeğer uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülen, Bilimsel Araştırma Proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

 

 

Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2023

Skip to content