Misyon ve Vizyon

Misyon

  • Bilimsel araştırma projelerine ayrılan kaynakları mevcut yasal düzenlemeler dâhilinde, doğru ve etkin kullanmak,
  • Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine katkıda bulunmak ve araştırmacı sayısının arttırılması,
  • Proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının bilime ve ülke ekonomisine katkı yapmasını ve patente dönüşmesini sağlamak,
  • Afyonkarahisar’ın zengin jeotermal kaynaklarının ve sağlık turizmi alanındaki potansiyelinin bilimsel araştırma faaliyetlerine dönüşmesini sağlamak,
  • Tematik bir üniversite olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi araştırmacılarının ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla AR-GE işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitemizin kalitesini yükseltmektir.

Vizyon

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi araştırmacıları için ayrılan bilimsel araştırma proje kaynaklarını, etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, tematik bir üniversite olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin nitelik ve niceliğini arttırarak kalitesini yükseltmektir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2023

Skip to content