Birim Kalite Temsilcileri

BİRİM KALİTE TEMSİLCİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nilay İŞİTEZ
Öğr. Gör. Cemre Nur ÇETİN

 

 

Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2023

Skip to content