2. Dönem Genel Amaçlı Araştırma Projeleri ile Kariyer Destek Proje Başvuruları Açılmıştır

Değerli Akademisyenlerimiz;

2024 Yılı BAP Komisyonu tarafından desteklenecek olan Genel Amaçlı Araştırma Projeleri ile Kariyer Destek Projeleri için 2. Dönem başvuru süreci başlamıştır. Proje başvuruları 01.07.2024 ile 31.07.2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar e-BAP otomasyon sistemi üzerinden alınacak olup, proje öneri formu ve eklerinin 7 Ağustos Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilgili birimler (Fakülte Dekanlıkları ve Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri) kanalıyla BAP Komisyonuna sunulmak üzere BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir.

Proje başvurusunda bulunacak öğretim elemanlarımızın BAP Uygulama Yönergesi ile BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzunu  dikkate almaları önemle rica olunur.

AFSÜ BAP Koordinatörlüğü

 

Genel Amaçlı Araştırma Projeleri:  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta/Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından bireysel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Genel Amaçlı Araştırma Projeleri 1. Dönem

1 Nisan – 30 Nisan

2. Dönem

1 Temmuz – 31 Temmuz

3. Dönem

1 Ekim – 31 Ekim

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk*

 

175.000 TL
 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

 

* Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.


Kariyer Destek Projesi: 
Normal araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje süresi ek süreler dâhil en fazla 24 ay ile sınırlıdır. Kariyer destek projeleri özgün, bilimsel araştırma projeleri komisyonunca ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş bir konuda yapılacak yeni çalışma olmalıdır. Her takvim yılında bir kez başvurulabilir. Başvuru yapıldıktan sonra geri çekilmesi durumunda tekrar başvuru yapılamaz. Kariyer destek projesinde ek bütçe talebinde bulunulamaz.

Kariyer destek projesinin bütçesi, proje yürütücüsünün akademik teşvik puanı ve akademik teşvik puanı katsayısı çarpımı esas alınarak belirlenir. Bütçe belirlemeye esas akademik teşvik puanı katsayısı (TL), alt ve üst limitleri her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilir.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Kariyer Destek Projesi 1. Dönem

1 Nisan – 30 Nisan

2. Dönem

1 Temmuz – 31 Temmuz

3. Dönem

1 Ekim – 31 Ekim

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk*
Akademik Teşvik Puanı 30 puanın altında olan Öğretim Üyeleri için 18.000 TL

Akademik Teşvik Puanı 30 puan ve üzeri olan Öğretim Üyeleri için 60.000 TL

 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • 2023 Yılı Akademik Teşvik Puanı
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

*Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2024

Skip to content