Güdümlü (Tematik) Proje Başvuruları Açılmıştır

Üniversitemiz BAP Komisyonu tarafından desteklenecek olan 2023 Yılı için AFSÜ Yönetim Kurulu ve BAP Komisyonu tarafından aşağıda belirtilen konu başlıklarında 08.05.2023 ile 19.05.2023 tarihleri arasında BAP Otomasyon sistemi üzerinden Güdümlü (Tematik) Proje başvuruları alınacak olup, proje öneri formlarının 24.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Dekanlık / Meslek Yüksek Okulu Müdürlükleri kanalıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne iletilmesini rica ederiz. Tematik Proje türü ile ilgili başvuru bilgileri tabloda belirtildiği şekildedir:

Güdümlü (Tematik) Proje İçin Konu Başlıkları

 • Sağlık Alanında Kök Hücre Çalışmaları
 • Tedavi Amaçlı Ürün Geliştirme
 • Fitoterapi Alanında Çalışmalar
 • Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

Güdümlü (Tematik) Projeler: Üniversitemizin ve ülkenin bilim politikası esas alınarak, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato veya BAP Komisyonunun belirlediği alanlara ve konulara öncelik verilerek, farklı bölümlerden veya bilim dallarından kurum içi ve/veya kurum dışı konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlatacağı veya konu ve koşullarını belirlemek suretiyle çağrılı olarak yüksek bütçe ile desteklenebilen disiplinler arası projelerdir.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Bütçe Üst Limiti Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Güdümlü (Tematik) Projeler 8 – 19 Mayıs
 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk
BAP Komisyon Kararı ile üst limit belirlenir.
 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

* Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2023

Skip to content