Proje Başvuru Takvimi Belirlenmiştir

Değerli Akademisyenlerimiz;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü; 2022 yılı için desteklenecek proje türleri ve başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir:

Lisansüstü Tez Projeleri: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülen ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kayıtlı Yüksek Lisans, Tıpta, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezleri ile Doktora öğrencilerinin Lisansüstü Tez çalışmalarını desteklemek üzere tez danışmanının proje yürütücüsü olduğu projelerdir. Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin tez konuları enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildikten sonra, Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık öğrencilerinin de ilgili anabilim dalı/dekanlıklardan alınmış akademik kurul kararını proje başvuru belgeleri ile birlikte sunmaları zorunludur. Lisansüstü Tez Projesinin normal öğrenim süresinin bitimine 3 ay kalan ve normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler için proje başvurusu kabul edilmez.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Lisansüstü Tez Projeleri  Sürekli Açık

(Her ayın 1 – 25)

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk

 

Y. Lisans – 30.000 TL

Doktora – 60.000 TL

Uzmanlık – 60.000 TL

 

 • Proje Öneri Formu
 • Enstitü/Fakülte Yönetim Kurul Kararı
 • Öğrenci Belgesi (Normal Öğrenim Süresini Gösteren Belge)
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname
 • Etik Kurul Onay Belgesi

 

Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Genel Amaçlı Araştırma Projeleri:  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta/Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından bireysel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Genel Amaçlı Araştırma Projeleri 1. Dönem

2 Mayıs – 27 Mayıs

2. Dönem

5 Eylül – 30 Eylül

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk

 

60.000 TL
 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

 

Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Kariyer Destek Projesi: Normal araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje süresi ek süreler dâhil en fazla 24 ay ile sınırlıdır. Kariyer destek projeleri özgün, bilimsel araştırma projeleri komisyonunca ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş bir konuda yapılacak yeni çalışma olmalıdır. Her takvim yılında bir kez başvurulabilir. Başvuru yapıldıktan sonra geri çekilmesi durumunda tekrar başvuru yapılamaz. Kariyer destek projesinde ek bütçe talebinde bulunulamaz.

Kariyer destek projesinin bütçesi, proje yürütücüsünün akademik teşvik puanı ve akademik teşvik puanı katsayısı çarpımı esas alınarak belirlenir. Bütçe belirlemeye esas akademik teşvik puanı katsayısı (TL), alt ve üst limitleri her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilir.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
 

Kariyer Destek Projesi

1. Dönem

2 Mayıs – 27 Mayıs

2. Dönem

5 Eylül – 30 Eylül

 

 

 

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk

 

 

 

Akademik Teşvik Puanı 30 puanın altında olan Öğretim Üyeleri için 7.500 TL

Akademik Teşvik Puanı 30 puan ve üzeri olan Öğretim Üyeleri için 15.000 TL

 

 

 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • 2021 Yılı Akademik Teşvik Puanı
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

 

 * Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Güdümlü (Tematik) Projeler: Üniversitemizin ve ülkenin bilim politikası esas alınarak, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato veya BAP Komisyonunun belirlediği alanlara ve konulara öncelik verilerek, farklı bölümlerden veya bilim dallarından kurum içi ve/veya kurum dışı konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlatacağı veya konu ve koşullarını belirlemek suretiyle çağrılı olarak yüksek bütçe ile desteklenebilen disiplinler arası projelerdir.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Güdümlü (Tematik) Projeler Çağrı yapıldığında  

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk

 

BAP Komisyon Kararı ile üst limit belirlenir.
 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

 

Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Araştırma Altyapısı Kurma ve Geliştirme Projeleri: Üniversitenin araştırma ve eğitim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla üniversitenin öğretim üyeleri ile doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülen projelerdir. BAP Komisyonu bu tür projelerin başvurusu, değerlendirilmesi ve yürütülerek sonuçlandırılması ile ilgili özel koşullar ve süreçler öngörebilir.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Araştırma Altyapısı Kurma ve Geliştirme Projeleri Çağrı yapıldığında  

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk

 

BAP Komisyon Kararı ile üst limit belirlenir.
 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname

 

Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023

Skip to content