Proje Başvuruları

Lisansüstü Tez Projeleri: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülen ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kayıtlı Yüksek Lisans, Tıpta, Diş Hekimliğinde/Eczacılıkta Uzmanlık Tezleri ile Doktora öğrencilerinin Lisansüstü Tez çalışmalarını desteklemek üzere tez danışmanının proje yürütücüsü olduğu projelerdir. Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin tez konuları enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildikten sonra, Tıpta/Diş Hekimliğinde/Eczacılıkta Uzmanlık öğrencilerinin de ilgili anabilim dalı/dekanlıklardan alınmış akademik kurul kararını proje başvuru belgeleri ile birlikte sunmaları zorunludur. Ancak Lisansüstü Tez Projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. Lisansüstü Tez Projesinin normal öğrenim süresinin bitimine 3 ay kalan ve normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler için proje başvurusu kabul edilmez.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Lisansüstü Tez Projeleri  Sürekli Açık

(Her ayın 1 – 25)

 • Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk

 

Y. Lisans – 20.000 TL

Doktora – 40.000 TL

Uzmanlık – 40.000 TL

 

 • Proje Öneri Formu
 • Enstitü/Fakülte Yönetim Kurul Kararı
 • Öğrenci Belgesi (Normal Öğrenim Süresini Gösteren Belge)
 • Zaman Çizelgesi
 • Proforma Faturalar
 • Teknik Şartname
 • Etik Kurul Onay Belgesi

 

Yolluk kalemi; sadece kazı, arazi ve benzeri saha çalışması için gerekli olan projelerde kullanılacaktır.

 

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023

Skip to content