BAP Uygulama Yönergesi Değişikliği

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu 13/12/2021 tarih ve 2021/84 sayılı karar ile BAP Uygulama Yönergesi güncellenmiştir.

Yönerge