2021Yılı Satınalma Talepleri Hk.

Yıl sonu taşınır ve bütçe işlemlerinden dolayı, 16 Aralık 2021 tarihinden sonra gönderilen satın alma talepleri Ocak 2022’de işleme alınacaktır.